Written by admin-istradorNO

Com aconsegueix Casa a Mida l’eficiència energètica?

Casa a Mida aconsegueix l’eficiència energètica mitjançant la calefacció i refrigeració per sostre radiant. El sistema de sostre radiant treballa a baixes temperatures i ens permet aprofitar energies renovables com la geotèrmia o la aerotèrmia, que aporten fred o calor als ambients a climatitzar.

L’ús d’aquest sistema en el sostre per a climatitzar una estança, aporta l’avantatge de que sols és necessària una instal·lació per a treballar amb fred o calor, obtenint millor nivell de benestar i confort.

A més a més aquest sistema de climatització treballa amb baixa temperatura en opció calefacció i a alta en refrigeració. Redueix el consum energètic considerablement respecte a qualsevol altre sistema de climatització.

Tot això, aconseguint optimitzar els ponts tèrmics de la vivenda, millorant els espessors dislants a les façanes i cobertes, qualitat en la fusteria i molt especialment dotant a la vivenda el sistema de climatització integral.