foto-estalvi

ESTALVI ENERGÈTIC

Casa a Mida en base a les noves tendències, la gestió dels coneixements i la innovació I+D, obté un ESTALVI del 65% aproximat en els costos de climatització integral.

Tot això, aconseguint optimitzar els ponts tèrmics de la vivenda, millorant els espessors dislants a les façanes i cobertes, qualitat en la fusteria i molt especialment donant a la vivenda el sistema de climatització integral amb fred i calor per sostre radiant.

CLIMATITZACIÓ

El nostre sistema de climatització és un sistema reversible, instal·lem la calefacció i la refrigeració amb la mateixa instal·lació. La producció és a base de bomba de calor aerotèrmica (geotèrmia opcional), amb regulació electrònica, que permet generar l’ambient desitjat individualment en cada estança i així garantir la sensació de confort escollida en temperatura i humitat aconseguint “l’efecte cova”.

ico-ecologic

ECOLÒGIC
El sistema de sostre radiant treballa a baixes temperatures i ens permet aprofitar energies renovables com la geotèrmia o la aerotèrmia, que aporten fred o calor als ambients a climatitzar.

ico-aillament

AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC
Millora la capacitat d’aïllament tèrmica i acústica de l’immoble.

ico-economic

CONSUM ECONÒMIC
Aquest sistema de climatització treballa amb baixa temperatura en opció calefacció i a alta en refrigeració. Redueix el consum energètic considerablement respecte a qualsevol altre sistema de climatització.

ico-invisible

INVISIBLE i SILENCIÓS
Integrat en tota la superfície del sostre, passa totalment desapercebut. Permet millor aprofitament de l’espai per l’absència de radiadors, és totalment silenciós i no genera moviment d’aire.

ico-calefaccio

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ
L’ús d’aquest sistema en el sostre per a climatitzar una estança, aporta l’avantatge de que sols és necessària una instal·lació per a treballar amb fred o calor, obtenint millor nivell de benestar i confort.

ico

MÀXIM CONFORT
Aconseguim dins la vivenda una temperatura idíl·lica durant tot l’any, tant a l’estiu com a l’hivern.

ico-ecologic

ECOLÒGIC
El sistema de sostre radiant treballa a baixes temperatures i ens permet aprofitar energies renovables com la geotèrmia o la aerotèrmia, que aporten fred o calor als ambients a climatitzar.

ico-calefaccio

CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ
L’ús d’aquest sistema en el sostre per a climatitzar una estança, aporta l’avantatge de que sols és necessària una instal·lació per a treballar amb fred o calor, obtenint millor nivell de benestar i confort.

ico-aillament

AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC
Millora la capacitat d’aïllament tèrmica i acústica de l’immoble.

ico-economic

CONSUM ECONÒMIC
Aquest sistema de climatització treballa amb baixa temperatura en opció calefacció i a alta en refrigeració. Redueix el consum energètic considerablement respecte a qualsevol altre sistema de climatització.

ico-invisible

INVISIBLE i SILENCIÓS
Integrat en tota la superfície del sostre, passa totalment desapercebut. Permet millor aprofitament de l’espai per l’absència de radiadors, és totalment silenciós i no genera moviment d’aire.

ico

MÀXIM CONFORT
Aconseguim dins la vivenda una temperatura idíl·lica durant tot l’any, tant a l’estiu com a l’hivern.