AVÍS LEGAL

Dades identificatives:

CASA A MIDA OBRES I SERVEIS, S.L. amb domicili en carrer Sant Joan 101B de Matadepera (08230) amb NIF B65394991.

Objecte de l’Avís Legal:

L’Avís Legal regula les condicions, l’accés i la utilització del lloc web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts, posats a la disposició dels Usuaris.

Protecció de dades:

De conformitat amb el que es disposa en l’Art. 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en relació amb els articles 12 i 14 del RD 1720/2007 de 21 de desembre, així com de conformitat amb l’art. 30 del Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (RGPD) l’informem que les dades subministrades passaran a formar part del registre d’activitats de CASA A MIDA OBRES I SERVEIS, S.L., autoritzant expressament que els mateixos siguin objecte de tractament per a atendre la seva sol·licitud, consulta i/o reserva. Així mateix, queda informat de la possibilitat d’exercir els seus drets (ARC) d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (previstos en els articles 15, 16 i 17 de la LOPD, així com en els articles 23 a 36 tots dos inclusivament del RD 1720/2007 de 21 de desembre) per mitjà de comunicació a la següent adreça de correu electrònic administracio@casaamida.es o mitjançant carta dirigida a la direcció a dalt indicada.

Exclusió de garanties i responsabilitat:

CASA A MIDA OBRES I SERVEIS S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

Modificacions:

CASA A MIDA OBRES I SERVEIS S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc web.

Vincles a Tercers:

En el cas de vincles a llocs webs de tercers, l’Usuari passarà a estar regit pels Termes d’Ús i Política de Privacitat del nou lloc. CASA A MIDA OBRES I SERVEIS S.L. no serà responsable ni tindrà obligació legal per l’ús de tals llocs.

Generalitats:

CASA A MIDA OBRES I SERVEIS, S.L. no realitzarà publicitat enganyosa a través del seu lloc web. A aquest efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web produïts a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. CASA A MIDA OBRIS I SERVEIS, S.L., a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors. CASA A MIDA OBRES I SERVEIS, S.L. no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’Usuari en el seu accés al lloc web i/o en l’ús de les informacions contingudes en aquest.

Legislació aplicable i Jurisdicció:

Les parts, amb renúncia al seu fur propi, si això fos possible, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Terrassa. La Llei aplicable serà l’espanyola.