POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

Dades del responsable del tractament i de contacte de DPO (en cas que n’hi hagués):

 • Identitat: CASA A MIDA OBRES I SERVEIS, S.L.
 • Adreça: C/ Sant Joan 101B – 08230, Matadepera (Barcelona)
 • Telèfon: 93 747 64 87
 • E-mail: administracio@casaamida.es
 • Dades de contactes del DPO (en cas de nomenar-se DPO): No s’ha nomenat DELEGAT de protecció de dades en tractar-se d’una petita empresa d’escàs risc.

Finalitats del tractament

CASA A MIDA OBRES I SERVEIS, S.L. tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
 • Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.

CASA A MIDA OBRES I SERVEIS, S.L. tractarà les seves dades i informació aportada amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració i/o accés no autoritzat.

Criteris de conservació de les dades

Comunicacions comercials: Les persones interessades, podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en la següent adreça de correu electrònic: administracio@casaamida.es

La resta de les dades seran conservats durant el temps que sigui necessari per a complir amb les finalitats anteriorment descrites.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a:

 • La tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals.
 • L’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per CASA A MIDA OBRES I SERVEIS, S.L.

Destinataris

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors són les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques.

No es tracten dades especialment protegides.

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, a casa A MIDA OBRES I SERVEIS, S.L., o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CASA A MIDA OBRES I SERVEIS, S.L. deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats a través del correu electrònic abans indicat.

Actualitzacions i modificacions

CASA A MIDA OBRES I SERVEIS, S.L. es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web.